Studienleitung

Koordinator: Hans-Ulrich Wittchen, Prof. Dr. (TU Dresden)
Sprecher: Andreas Heinz, Prof. Dr. (Charité Berlin)

Projektleitung:

Anne Beck2, Dr. rer. medic. Dipl.-Psych. (Charité Berlin)
Michael Rapp 3, PD. Dr. Dr. (Charité Berlin)
Florian Schlagenhauf JG, Dr. (Charité Berlin)
Michael N. Smolka 1, Prof. Dr. (TU Dresden)
Philipp Sterzer 7, Prof. Dr. (Charité Berlin)
Ulrich S. Zimmermann 2, PD Dr. (Uniklinikum Dresden)
Hans-Ulrich Wittchen Z, Prof. Dr. (TU Dresden)
Gerhard Bühringer Z, Prof. Dr. (TU Dresden)
Andreas Heinz 1, 2, Z, Prof. Dr. (Charité Berlin)
Henrik Walter 6, Prof. Dr. Dr. (Charité Berlin)

Daniel J. Schad 3, Dr. (Charité Berlin)

Nina Romanczuk-Seiferth 3, Dr. (Charité Berlin)

Katharina Schmack 6, Dr. (Charité Berlin)

Assoziiert: John-Dylan Haynes7, Prof. Dr. (BCCN Berlin)

Leitung und Co-Leitung Förderperiode 1:

Ralph Buchert 5, Dr. rer. nat. (Charité Berlin)
Jürgen Gallinat 5, Prof. Dr. med. (Charité Berlin)
Michael Bauer 2, Prof. Dr. Dr. (Uniklinikum Dresden)

Hauke Heekeren 3, Univ.-Prof. Dr. med. (FU Berlin)

 

Rainer Hellweg 5, Prof. Dr.  med. (Charité Berlin)
Angela Ittel 3, Prof. Dr. (TU Berlin)
Inge Maria Mick 1, Dr. (Universitätsklinikum Dresden)
Imke Puls5, Prof. Dr. med. (Charité Berlin)